Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

W ramach wizyty partnerskiej trzyosobowa delegacja przedstawicieli Powiatu Olkuskiego w składzie: starosta Bogumił Sobczyk oraz radni Barbara Rzońca i Rafał Solecki odwiedziła w zeszłym tygodniu nasz powiat partnerski w Niemczech – Kyffhaeuser Kreis w Turyngii.

W trakcie dwudniowej roboczej wizyty podejmowane były tematy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz szkolnictwa:

- podczas wizyty w szpitalu w Sondershausen Zarząd Główny przedstawił zasady funkcjonowania, finansowania, opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej placówek służby zdrowia w regionie

- na spotkaniu w Starostwie w Sondershausen rozmawiano na temat szkolnictwa porównując zagadnienia związane z przyszłością kształcenia zawodowego w powiecie olkuskim i powiecie Kyffhaeuser oraz koniecznością jego modernizacji związaną z wprowadzeniem nowych technologii i zautomatyzowaniem niektórych zawodów. Należy podkreślić, że szkolnictwo zawodowe w Niemczech kładzie duży nacisk na współpracę z przedsiębiorcami i nasi partnerzy mają w tym temacie ogromne doświadczenie. Jest to szczególnie istotne dla szkół zawodowych powiatu olkuskiego w kontekście niskiego bezrobocia w regionie i faktu, że przedsiębiorcy szukają na rynku wykwalifikowanych fachowców. Nasze szkoły korzystają ze wsparcia funduszy UE na rozwój kształcenia zawodowego i w tym zakresie możemy wymieniać się doświadczeniami z partnerami z Niemiec, którzy regularnie korzystają z unijnego wsparcia, szczególnie na projekty społeczne.

- poruszono również kwestie z zakresu pomocy społecznej i form instytucjonalnej pieczy zastępczej – placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce i w Niemczech

- nasza delegacja miała również okazję wziąć udział w tradycyjnym, corocznym spotkaniu podsumowującym miniony rok organizowanym przez starostę Powiatu Kyffhaeuser Antje Hochwind- Schneider z przedstawicielami wydziałów, jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, lokalnej polityki, gospodarki, stowarzyszeń, Bankiem Kasy Oszczędnościowej, które odbyło się w hali placówki wojskowej w Sondershausen.

#partnerstwo #dialog #współpraca