Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz


Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Olkuski

Z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej tradycyjnego święta wszystkich pracowników oświaty, składam serdeczne podziękowania nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za Waszą pełną poświęcenia pracę.

Życzenia te przesyłam w szczególnych warunkach w jakich aktualnie funkcjonują nasze szkoły i placówki oświatowe. Ogólnokrajowe zmagania z pandemią w dużym stopniu dotyczą również szkolnictwa. Te niecodzienne okoliczności wymagają od pedagogów i pozostałych pracowników oświaty zachowania spokoju i rozwagi, co przedkłada się na poczucie bezpieczeństwa u Waszych podopiecznych. Państwa praca w ostatnich miesiącach ubiegłego roku szkolnego, kiedy w kształceniu na odległość oprócz pokonywania napotykanych trudności w tego typu nauce, musieliście dodatkowo wspierać swoich uczniów w ich problemach edukacyjno-wychowawczych, odbywała się w poczuciu odpowiedzialnego obowiązku i zrozumienia zaistniałej sytuacji. Okres ten pokazał olbrzymie i świadome zaangażowanie nauczycieli w pracy zawodowej. Ponieważ skutki rozpowszechniania się koronawirusa są nieprzewidywalne wierzę, że wspólnie sprostamy wyzwaniom jakie obecny czas przynosi naszym szkołom i placówkom oświatowym oraz Powiatowi Olkuskiemu.

Miniony okres pokazał jak wielki wysiłek wkładają pedagodzy w wykonywanie swej trudnej i odpowiedzialnej pracy. W tym szczególnym dniu, wszystkim naszym pracownikom oświaty życzę dużo zdrowia i wytrwałości, niech Wam towarzyszy szacunek i zrozumienie wszystkich uczestników edukacji. Życzę wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Starosta Olkuski

Bogumił Sobczyk