Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Wolbromiu zaprasza do udziału w XI edycji konkursu Plastycznego dla dzieci:

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Aby przystąpić do konkursu należy wykonać pracę plastyczną dwuwymiarową w formacie
A-3 w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III oraz IV-VIII) w każdym etapie praca oceniana jest pod względem zgodności z tematem konkursu, formatem pracy, kreatywnością oraz walorami estetycznymi.

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu określa regulamin dostępny na stronie: www.krus.gov.pl,